Kamerový systém Obseron / Ksenos

Nové uživatelské rozhraní Obseron je ještě čistější a to přináší více prostoru na obrazovce. Obsahuje mnoho nových funkcí zvyšující jeho snadnou ovladatelnost.
Ukázka designu Ksenos VMS
Snadná ovladatelnost
Výrobce kamerového systému Obseron usiluje o co nejjednodušší ovládání uživatelského rozhraní. Tato priorita je uplatněna i v nejnovější verzi, která obsahuje propracovanější grafiku a mnoho nových funkcí. Snadná použitelnost je vlastnost, která je nejvíc oceňována mezi odborníky v oblasti bezpečnosti. To je vlastnost, kterou chcete zpřístupnit každému. Např. tahem myší na horní časové ose do pravé strany se okamžitě dostanete do záznamu všech právě zobrazených kamer. Při následném sledování záznamu si ze stejných kamer, které jste klonovali, můžete nadále sledovat živé zobrazení bez ztráty kontroly nad současným děním. Nebo obráceně, při sledování živého zobrazení si můžete v jednotlivém obraze kamery zobrazit samostatnou časovou osu a posunout se do záznamu. Přednastavení rozmístění oken na monitorech je absolutně variabilní, zcela na požadavcích uživatele a počet monitorů je neomezený, závislý jen od Vašeho hardwaru.
Notifikační oknaInteligentní výběr oblasti hledání
notifikační okna Obseron umožňuje vytváření oznámení (alarmů) na základě událostí, jako je např. pohyb v určité oblasti. Tato oznámení se objeví na seznamu oznámení, který je zobrazen uživateli v reálném čase na pravé straně obrazovky. Klepnutím na dané okno oznámení se otevře nové okno kamery s přehráním příslušného záznamu, který tuto akci vyvolal. Jednotlivé alarmy jsou pak ukládány do alarmového logu. výběr oblasti hledání Inteligentní výběr oblasti hledání umožňuje rychlé vyhledávání pohybu v záznamu jen v zadané oblasti, buď jedné, nebo více kamer současně. Požadovaná oblast se označí myší kliknutím v obrazu kamery, přičemž se okamžitě upraví rozsah zobrazovaného záznamu na záznam relevantní jenom pro vybrané oblasti.
uživatelské rozložení kamerspráva uživatelů privatni maskarybí oko
Uživatelské rozložení kamerSpráva uživatelů Privátní maskaRybí oko
Uživatelé si mohou vytvořit a uložit vlastní rozložení kamer pod vlastním názvem nebo do hlavní menu pod časovou osou pomocí funkce "rychlé rozložení 1-4". To umožňuje rychlé přepínání mezi jednotlivými nastaveními pouhým jedním stisknutím tlačítka. Individuální správa uživatelů přináší bezpečnost a usnadňuje práci správcům systému. Různé části Obseronu mohou být povoleny, nebo zakázány a jsou definovány zvlášť pro každého uživatele nebo pro konkrétní funkce. Privátní masky lze použít pro skrývání vybraných úseků v obrazech, jako jsou např. bezpečnostní klávesnice. Funkci privátní masky lze také využít při vytváření exportu videa, např. k ochraně identity kolemjdoucích. Kamery se záběrem 360 ° tzv. "rybí oko" opticky deformují obraz, který Obseron převádí do běžných snímků, simulujíci PTZ funkce otočné kamery. Ty pak jsou k dispozici jak pro živý obraz tak i záznam.
Virtuální maticevirtuální matice
Virtuální matice je nový způsob, jak spravovat velké systémy. Je navržen speciálně pro ovládání konkrétního prostředí v místnosti. S virtuální maticí, Obseron nabízí zajímavé a levné řešení pro snadné zobrazení požadovaného počtu sledovaných kamer a multiplexů na všech připojených monitorech. Veškeré alarmy a oznámení lze zobrazit na požadované monitory, instalovaný joystick a klávesnice nám pomůže rychleji a efektivněji řídit celý systém.
Klonování oknaInovativní časová osa
klonování okna Klonování okna kamery umožňuje sledování živého obrazu a současně záznamu ze stejné kamery nebo více kamer. To je nezbytná funkce v řídících místnostech, v situacích, kdy budete muset v jeden okamžik vidět jak to, co se stalo, tak i to, co se v současné době děje. inovativní časová osa Video dané kamery může být kdykoliv odděleno od hlavní časové osy na hlavním menu. Tato funkce umožní prohlížení nahrávek z dané kamery nezávisle na ostatních kamerách. V případě potřeby, stejné okno kamery lze otevřít vedle sebe v různých časových bodech, nebo mít otevřený živý pohled současně při sledování nahrávek ze stejné kamery.
diagnostika programuzáložky mapastromová struktura
Diagnostika programuZáložky Plánek / MapaStromová struktura
Umožňuje detekci závad v reálném čase z místního nebo vzdáleného serveru, případně z kamery. Tato funkce vytváří značky na časové ose a záložky do protokolu dle časového období. Záložky lze rychle vytvořit klepnutím na mezerník klávesnice. Obnovu události snadno vyvoláte vybráním požadované záložky ze seznamu. Záložky lze pojmenovat individuálně. Interaktivní plánek nebo mapa nabízí vizuálně jasný celkový přehled o všech kamerách a o jejich umístění v prostorách. Může být přidáno několik různých vrstev např. katastrální mapa pozemku, fotografická mapa města nebo evakuační plán místností budovy atd. Kamery lze snadno spravovat pomocí stromového zobrazení. Uživatel si může vytvořit vlastní skupiny kamer a organizovat kamery ve skupinách. Stromové zobrazení pak přímo spolupracuje s plánkem, mapou.
časová osaVíce serverů Obseron, jedna časová osa
Jeden vzdálený klient se může připojit i na více serverů najednou a kamery otevřené z nich zobrazit ve stejnou dobu a ve stejném rozložení kamer. Přidáním dalších kamer se potřebné vzdálené servery ke klientu připojí automaticky bez dalšího zásahu obsluhy.
Obseron LPRKompatibilita kamer
čtení registračních značek Rozpoznávání registračních značek (volitelná funkce) umožňuje automatické otevírání vrat pro vozidla s povolením vjezdu. Přístup vozidla může být limitován časovými plány a samotný vstup může být povolen pouze prostřednictvím definovaných bran. Lze upravit také množství přístupu. Kombinovat lze i IP a analogové kamery pro co nejlepší výsledek čtení a rozpoznání RZ. kompatibilta kamer Obseron je oficiálním členem ONVIF. Podpora ONVIF umožňuje kompatibilitu s většinou IP kamer na trhu. Software Obseron zahrnuje také podporu pro RTSP (Real Time Streaming Protocol), který je běžně používaný protokol u téměř všech dostupných IP kamer.
zálohovánínahrávání zvuku upravitelné pravidlaexport videa
ZálohováníNahrávání zvuku Upravitelné pravidlaExport videa
Na časové ose můžeme nastavit jeden nebo několik časových úseků a ty pak snadno zálohovat buď na místní pevný disk nebo síťové diskové pole. Zálohy lze zobrazit buď na serveru nebo klientu. U IP kamer s integrovaným mikrofonem umožňuje software nahrávání i zvukové stopy. Úroveň zvukových záznamů může být upravena a záznam je zobrazuje jako samostatnou časovou osu vedle osy obrazové. Univerzální programovací pravidla umožňují dle požadovaných vstupních akcí specifikovat a nastavit alarmy, časové plány, zobrazovat události, odesílat e-maily a kontrolovat informace dle vlastních požadavků. Obseron umožňuje export videa k externímu záznamovému médiu. Více kamer z různých časových úseků, mohou být zahrnuty do jednoho exportu videa ve všeobecně srozumitelném formátu AVI.
nové analytické funkce Ksenos

Hotové řešení kamerového systému Obseron na míru

Nabízíme již hotové řešení serveru na platformě Intel s předinstalovaným operačním systémem Linux CentOS 7, RAID diskovým polem, NTP časovým serverem, TeamViewer a poslední verzi softwaru bezpečnostního kamerového systému Obseron. Jedná se o velice robustní a spolehlivé řešení, které je ověřeno dlouholetou praxí. Vše otestováno a připraveno k okamžité instalaci do provozu. Server umožňuje připojení 30-35 několika-megapixelových IP kamer renovovaných značek jako Sony, Axis, Panasonic, a dalších v rámci kompatibility ONVIF nebo protokolu RSTP.

Nastavíte v systému základní parametry připojených kamer, a server začne automaticky uchovávat záznam, dle detekce pohybu, na připravené úložiště.
server kamerového systému Ksenos VMS
Kamerový systém Obseron splňuje nejvyšší nároky, které jsou v současné době kladeny na výkon, funkce, intuitivní ovládání a neposlední řadě i design. Umožní také do budoucna připojení nejnovějších několika-megapixelových kamer.

Veškeré školení je poskytováno zdarma. Při možnosti připojení serveru k internetu zajišťujeme on-line technickou podporu taká zdarma. Záruční lhůta činí 36 měsíců.
Vybrané funkce kamerového systému Obseron:

© Copyright 2024 FajnPC s.r.o.