Analýza obrazu kamerového systému Obseron

Nová verze kamerového systému Obseron přináší nové analytické funkce detekce pohybu v obraze.
Obseron VMS
Snadná ovladatelnost a použitelnost
Finský výrobce kamerového systému Obseron neustále usiluje o co nejintuitivnější ovládání uživatelského rozhraní. Tato priorita je patrná i v poslední verzi programu, která navíc obsahuje i nové analytické funkce jako jsou detektor pohybu, analyzér pohybu, nástražný drát a počítadlo. Tyto funkce jsou určeny pro přesnější detekci pohybu ve zvolené oblasti, kde navíc můžete blíže specifikovat množství (nebo velikost) a směr pohybu objektu(ů). To můžete dál uplatnit v lepší přesnosti alarmových výstupů a tím výrazně eliminovat počet falešných poplachů.
Detektor pohybuAnalyzér pohybu
detektor pohybu v obraze - je analytická funkce kamerového systému Obseron, která umožňuje vytváření oznámení a alarmů na základě události, jakou je detekce pohybu v určité oblasti. Tato oznámení se objeví na seznamu oznámení, který se může zobrazit uživateli v reálném čase na pravé straně obrazovky. Klepnutím na oznámení se otevře nové okno s příslušným záznamem události. analýza pohybu v obraze - je analytická funkce kamerového systému Obseron, která umožňuje vytváření oznámení a alarmů na základě události, jakou je analýza pohybu v určité oblasti. Na rozdíl od detektoru pohybu, analyzér slouží k detekci množství pohybu v určité oblasti, kde může detekovat menší nebo větší úroveň, než je nastavená hodnota (práh).
spustit videoukázku spustit videoukázku
Nástražný drátDetektor znehodnocení obrazu
nástražný drát - je analytická funkce kamerového systému Obseron, která umožňuje vytváření oznámení a alarmů na základě události, jakou je přechod nástražným drátem. Od předchozích detekcí se liší v tom, že u tohoto analyzéru nejde o pohyb nebo množství pohybu, ale průchod tzv. nástražným drátem, který je virtuálně natažený požadovaným umístněním. Analyzér lze nastavit pro průchod pouze jedním směrem nebo oběma. znehodnocení obrazu - je analytická funkce kamerového systému Obseron, která umožňuje vytváření oznámení a alarmů na základě události, jakou je znehodnocení nebo manipulace obrazu. Tento analyzér detekuje veškerou manipulaci s obrazem, tj. znehodnocení daného pohledu ať už rozostřeným nebo odcizeným objektivem, nebo překrytí optiky zaneseným cizím materiálem.
spustit videoukázku
počítadlo detekcíPočítadlo
- je analytická funkce kamerového systému Obseron, která umožňuje získat okamžitý přehled o množství jednotlivých detekcí, a to na základě výstupu z detektoru pohybu, analyzéru pohybu nebo nástražného drátu. Aktuální hodnotu pak lze zobrazit na Vámi zvolenou kameru přímo do okna zobrazované kamery na monitoru.
Detektor pohybu
- je analytická funkce kamerového systému Obseron, která umožňuje vytváření oznámení a alarmů na základě události, jakou je detekce pohybu v určité oblasti. Tato oznámení se objeví na seznamu oznámení, který se může zobrazit uživateli v reálném čase na pravé straně obrazovky. Klepnutím na dané okno oznámení se otevře nové okno s příslušným záznamem konkrétní události. Alarmy jsou zapisovány do alarmového logu nebo se použijí k vytvoření pravidel s přednastavenou výstupní akcí.
spustit videoukázku
Analyzér pohybu
- je analytická funkce kamerového systému Obseron, která umožňuje vytváření oznámení a alarmů na základě události, jakou je analýza pohybu v určité oblasti. Na rozdíl od detektoru pohybu, analyzér slouží k detekci množství pohybu v určité oblasti, kde může detekovat menší nebo větší úroveň, než je nastavená hodnota (práh).
spustit videoukázku
Nástražný drát
- je analytická funkce kamerového systému Obseron, která umožňuje vytváření oznámení a alarmů na základě události, jakou je přechod nástražným drátem. Od předchozích detekcí se liší v tom, že u tohoto analyzéru nejde o pohyb nebo množství pohybu, ale průchod tzv. nástražným drátem, který je virtuálně natažený požadovaným umístněním. Analyzér lze nastavit pro průchod pouze jedním směrem nebo oběma.
spustit videoukázku
Detektor nehodnocení obrazu
- je analytická funkce kamerového systému Obseron, která umožňuje vytváření oznámení a alarmů na základě události, jakou je znehodnocení nebo manipulace obrazu. Tento analyzér detekuje veškerou manipulaci s obrazem, tj. znehodnocení daného pohledu ať už rozostřeným nebo odcizeným objektivem, nebo překrytí optiky zaneseným cizím materiálem.
prozatím bez ukázky
Počítadlo
- je analytická funkce kamerového systému Obseron, která umožňuje získat okamžitý přehled o množství jednotlivých detekcí, a to na základě výstupu z detektoru pohybu, analyzéru pohybu nebo nástražného drátu. Aktuální hodnotu pak lze zobrazit na Vámi zvolenou kameru přímo do okna zobrazované kamery na monitoru.
lze sledovat v předešlých videích
© Copyright 2024 FajnPC s.r.o.